Stara Waśń
OpowieśćRegulaminGaleriaKontaktNowościZwycięzcy

Powrót 

REGULAMINWszyscy gracze są zobowiązani do zaakceptowania i respektowania regulaminu gry Stara Waśń.

§1 Klauzula zmian

Administrator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zmiany regulaminu gry w dowolnym czasie.

§2 Świadczenia

I Warunki uczestnictwa
W celu dołączenia do gry Stara Waśń każdy nowy gracz zobowiązany jest do akceptacji warunków użytkowania gry Stara Waśń.
II Odpowiedzialność
Stara Waśń jest grą darmową, toteż administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność gry, błędy programowe, błędy przeglądarek, itp.
III Ochrona danych osobowych
Administrator w celu lepszego nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu gry zastrzega sobie prawo do zachowania i przetwarzania następujących danych użytkowników: adresu IP, adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz wszelkich innych informacji wymaganych do wysłaniu nagrody lub upominku pocztą tradycyjną. W przypadku likwidacji konta lub zamknięciu rozgrywki wszystkie dane ulegają skasowaniu.

§3 Członkostwo

I Rozpoczęcie członkostwa
Nowy gracz staje się członkiem Starej Waśni, kiedy pomyślnie zarejestruje swoje konto.
II Zakończenie członkostwa przez gracza
Każdy gracz może w dowolnym czasie zakończyć swoje członkostwo w Starej Waśni, dokonując likwidacji swojego konta. Z powodów technicznych kasowanie danych może przedłużyć się w czasie; Administrator nie będzie przechowywać danych gracza dłużej niż to będzie wynikało z przyczyn technicznych.
III Zakończenie członkostwa przez Administratora
Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania lub zablokowania kont graczy w przypadku naruszenia warunków użytkowania gry Stara Waśń lub reguł rządzących Starą Waśnią. Czas trwania blokady zależy od jego uznania. Każdy uczestnik gry może sprzeciwić się kasacji konta tylko używając wewnętrznego mechanizmu gry. Sprzeciw ten nie ma mocy prawnej z powodu bezpłatnego charakteru gry.

§4 Uprawnienia administratora dotyczące kont graczy

I Ogólne postanowienia
Wszystkie prawa do kont i ich zawartości należą do Starej Waśni. Żadne prawa, a przede wszystkim prawo do wykorzystywania zawartości konta nie mogą być przeniesione na gracza.
II Zakazy
Zabrania się sprzedaży konta lub jego zawartości, a także odpłatnego udostępniania go osobom trzecim. Żaden użytkownik Starej Waśni nie może upubliczniać danych umożliwiających dostęp do konta, łamać przepisów zawartych w regulaminie gry ani w żaden sposób naruszać kompetencji administratora.
III Wyjątki
Każdy użytkownik ma prawo handlować surowcami wewnątrz gry oraz bezpłatnie przekazać swoje konto osobie trzeciej.

§5 Treść/Odpowiedzialność

Każdy gracz może komunikować się z innymi uczestnikami Starej Waśni, używając w tym celu specjalnego komunikatora wbudowanegop do gry Stara Waśń. Każdy użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za swoje wypowiedzi. Administrator gry nie ponosi odpowiedzialności za treść prowadzonych rozmów. Publikowanie jakichkolwiek treści naruszających prawo, np. treści pornograficznych, rasistowskich czy obraźliwych, może doprowadzić do likwidacji lub blokady konta.

§6 Niedozwolone zachowania

I Środki manipulacyjne
Zabrania się każdemu uczestnikowi Starej Waśni używania w czasie łączenia się ze stronami internetowymi gry narzędzi, które mogą powodować nadmierne obciążenia zdolności technicznych serwera czy zakłócenia w funkcjonowaniu stron, a przez to zmieniać przebieg gry. Wprowadzanie zmian, usuwanie, blokowanie treści wysyłanych przez administratora, a także jakikolwiek inne przeszkadzanie czy ingerowanie w przebieg gry jest niedozwolone.
II Logowanie bezpośrednie
Każdy gracz może logować się na swoje konto tylko używając strony głównej Starej Waśni. Automatyczne otwieranie konta jest zabronione.
III Multikonta
Zabrania się posiadania przez uczestnika gry więcej niż jednego konta. W przypadku wykrycia więcej niż jednego konta, pozostałe niedozwolone konta będą blokowane i usuwane z rozgrywki.
IV Wykorzystywanie błędów w grze dla swoich potrzeb
Uczestnicy gry, którzy znajdą błąd w grze, niezwłocznie powinni poinformować Administratora. Niezwłocznie oznacza natychmiast jak jest to możliwe. W przypadku zatajenia informacji o błędzie, uczestnicy tacy będą blokowani lub usuwani z gry. Decyzja o formie należy do Administratora.
V Stalking i nękanie Administratora
Uczestnicy gry, którzy będą wywierać wpływ na Administratora w różny sposób, aby pozyskać informacje o aktualnej rozgrywce, będą od razu blokowani lub usuwani z rozgrywki.

§7 Sponsorowanie nagród i upominków
Administrator zastrzega sobie prawo do rozdawania nagród i upominków sponsorowanych. Zabrania się praktyk w których osoba lub firma sponsorująca nagrodę lub upominek decyduje, kto ma otrzymać nagrodę upominek lub nie. W takim przypadku nagroda lub upominek nie będą przyznawane.

§8 Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania Starej Waśni.


Stara Waśń

Menu

| Polityka Prywatności | Kontakt: admin@starawasn.com |

www.intechspiration.com


Sponsorzy nagród i upominków
www.intechspiration.com www.yard.bialystok.pl www.volt24.pl


Wsparcie medialne
www.ozeon.com.pl/